« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Ill II\ ll! BBí0llll
<br> Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum Číslo jednací Spísmrí znacka thzujc -' lclcfun l.'-mml 08.03.20l9 MBE/lQZ'í'í'lZOlWDOPR-Mu 199379019IDOPR Miláček! 3! 1654326 doprava—í qubcrgun cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA _,QBATRENI OBECNE POVAHY _ STANOVENI MISTNI UPRAVY PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce srozšiřenou působností podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti Obce Hlásná Třebaň.Karlštejnská 150,267 18 Karlštejn.IČ 002332342! po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod Č.j.: KRPS-57289-1IČJ-2018-010206.č.j.: KRPŠ-271166-1IČJ-2017-010206 a č.j.: KRPS-281130-1IČJ-2013-010206 sta n o v uj e
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řád“)
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v umístění dopravního značení a dopravních zařízení dle předloženého návrhu na komunikacích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vobci Hlásná Třebaň - dle grafického vyobrazení jednotlivých bodů záměru stanovení: 1.Vobci Hlásná Třebaň,ul.Luční na místní komunikaci umístění odrazového zrcadla zdůvodu zlepšení rozhledových poměrů:
<br> ! <.>,! I'
<br> IĚL „„I
<br> -._-._.=.ni'__.%%.-I.'_'.i.<.> _.<.>.:.-".<.> accu-gui- Dis.—.IL-ODI Adresa uradu Pracoušle c-mnil pnstaírmuhcmun cr
<br> Husovo náměstí 68 Pnlmckych \'ůmu 20 IČ 00233 I29
<br> 266 43 Bcrnun-Ccnlrum 266 43 Beroun-Město “wu mesto-herum cz
<br> ]LI —4203H654 llI 'l'cl...

Načteno

edesky.cz/d/2792592

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz