« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D,Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br>
SPIS.ZN.: ODSH/486/2019/RůL
Č.J.: MUMB/ODSH/ 544/2019
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
XXX XXX XXX
lruzickova@mbudejovice.cz
<br> DATUM: 07.01.2019
<br>
<br>
<br> mumbx00l9bjg
MUMBX00L9BJG
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II <.>
a III.tříd,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu
Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o silničním provozu"),zahájil na základě žádosti,kterou dne 07.01.2019 podal
<br> Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,IČO 00090450,Kosovská 1122 <,>
586 01 Jihlava
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení
§ 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),po písemném vyjádření Policie ČR,Územní odbor Třebíč,DI Třebíč
pod č.j.KRPJ-120191-1/ČJ-2018-161006DP-AUG ze dne 22.11.2018,přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích
<br>
<br> komunikaci: na silnicích II.a III.tříd a místních komunikacích ve správním obvodu města Moravské
Budějovice
<br> v rozsahu: dopravních značek a dopravních zařízení,dle přiložených obecných schémat B/1,B/2 <,>
B/5.1,B/8,B/9,B/24,B/25.1,C/2,C/6,C/11,C/13 a C/14,která jsou součástí spisu <.>
<br> z důvodu: provádění údržbových prací na pozemních komunikacích a dalších prací podobného
charakteru (dále jen stanovení) dopr...

Načteno

edesky.cz/d/2792343

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz