« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Zpráva o bezpečnostní situaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o bezpečnostní situaci
JID: PCR16ETRfo45097261
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství pol icie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Obvodní oddělení Moravské Budějovice
Pražská 1095,676 02 Moravské Budějovice
<br> Č.j.KRPJ-434-9/ČJ-2019-161014-ALI Moravské Budějovice 4.ledna 2019
<br> Počet stran: 2
<br>
<br>
43.4007.45097533
<br>
Obecní úřad
Lesná 54
675 26 Želetava
<br>
<br> Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu Obecního úřadu Lesná v roce 2018 – zaslání
<br>
V souladu s ustanovením § 16 zák.273/2008 Sb <.>,kterým se podrobněji vymezuje součinnosti
útvarů Policie ČR a Obecních úřadů při zajišťováni veřejného pořádku,podávám zprávu o stavu
a vývoji bezpečnostní situace na teritoriu Obecního úřadu Lesná <.>
<br> V roce 2018 v teritoriu Obecního úřadu Lesná byl řešen jeden trestný čin dle
trestního zákona <.>
<br> 1x účast na sebevraždě
<br>
V roce 2018 v teritoriu Obecního úřadu Lesná nebyl řešen žádný přestupek dle zákona č <.>
251/2016 Sb <.>
<br>
V roce 2018 v teritoriu Obecního úřadu Lesná nebyl řešen žádný přestupek na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu <.>
<br>
<br> Hodnocení součinnosti OÚ Lesná a PČR Obvodní oddělení Mor.Budějovice,lze konstatovat <,>
že tato byla v roce 2018 na dobré úrovni <.>
<br> N á v r h o v a n á opatření na rok 2019
<br> – celoročně věnovat pozornost bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,údržbě komunikací <,>
dopravnímu značení a pod <.>
– důsledně zajišťovat úkoly v oblasti místních záležitostí při ochraně veřejného pořádku <,>
soustavnou pozornost věnovat dodržování ustanovení zákona č.379/2005 Sb.o boji proti
alkoholismu a toxikománii,zejména u mládeže;
– neopomíjet otázky ekologie,životního prostředí,ochraně vod,lesního a půdního fondu <.>
<br>
<br>
2.strana
<br>
43.4007.45097533
<br>
pprap.Zbyněk Pelán npor.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> vrchní asistent vedoucí oddělení
v z.npor.Bc.XXXX XXXXXXX
<br> schváleno elektronicky
<br>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Policie České republiky

Načteno

edesky.cz/d/2792342

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz