« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 8.3.2019
<br>
Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.02/2019,které se bude konat dne 19.3.2019
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.01/2019
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti KrÚ
4.Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina"
5.Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za
<br> rok 2018
6.Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční
<br> prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
7.Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina –
<br> příspěvek na soutěže,propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v
roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana
a IZS
<br> 8.„Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v
prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové
opatření na kapitole Informatika
<br> 9.Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro
Nemocnici Pelhřimov,příspěvkovou organizaci,na pořízení mobiliáře pro výdejnu
léčiv
<br> 10.Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec
2018
<br> 11.Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
12.Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření
<br> na kapitole Požární ochrana a IZS
13.Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava - Humpolec“
14.Výkup pozemku ...

Načteno

edesky.cz/d/2792341

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz