« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Rozpočet obce Lesná na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Lesná na rok 2019
Rozpočet obce Lesná na rok 2019
<br> schváleno zastupitelstvem obce Lesná dne 7.3.2019
<br> Příjmy lv tis.Kč)
<br> Výdaje (v tis.Kč)
<br> Daň z příjmu fyz.osob placená
<br> Podpora ost.produkčních činností-lesní
<br> Pol.1111 plátci 240,0 g 1032 hospodářství 118,0 Daň z příjmu fyz.osob placená & 1070 Rybářství-rybníky 2,0 XXX.XXXX poplatníky XX,X X XXXX Silnice X,0 Daň z příjmu fVZ' OSOb vybíraná Ostat.záležistosti pozemních Pol.1113 srazkou 2310 5 2219 komunikací—ůdržby,opravy,dopr.značení 5,0 XXX XXXX Daň Z příjmu právnických XXXb XXX'X & XXXX Ost.záležitosti kultury-kronika 2,5 P | 1122 D;“ z prljmu pravnlckych OSOb za 6 5 5 3392 Zájmová činnost v kultuře-kulturní dům 10,0 0 ' o ce „_,' Zálež.ku|tury,církví a sděl.prostředků - XXX.XXXX Dan zprldane hOantV XXX'X kaplička,věcné dary (dárkové balíčky,Pol.1340 Poplatek za provoz systému KO 40,0 5 3399 školní potřeby pro žáky) 800,0 XXX.XXXX Poplatek ze psů _ X'X X XXXX Využití volného času dětí a mládeže 10,0 Poplatek za uzwanl verejneho 5 3631 Veřejné osvětlení 21,0 Po:.1343 Erosltorl; 'h 2'0 9 3635 Územní plánování-územní plán obce 20,0 Po ' 1344 op ate ze vstupne o 10'0 9 3636 Územní rozvoj-Mikroregion Stražiště 29,0 XXX.XXXX XXX z hazardnlch her X'X Komunální služby a územní rozvoj j.n.- PO'- 1511 Dan 2 nemowtostl moto 9 3639 opravy,údržby budov a staveb.materiá| 5,0 Neinvesticní prijate dotace ze Sběr a odvoz komunálních odpadů,Pol.4112 statnlho rozpoctu 65,4 g 3722 sběrný dvůr,kontajnery 45,0 Neinvestiční přijaté dotace od Využívání a zneškodňování krajů (prodejna) 50:0 9 3725 komunálních odpadů 20,0 XXX.XXXX Pronájem pozemků XX,X Péče o vzhled obce a veřejná zeleň- Podpora ostatních produkčních 9 3745 sečení,výsadby LBK,|P,cest 59,0 XXX.XXXX činností (lesní hospodářství) XXX,X g XXXX Požární ochrana 100,0 Odvád.<.> a čišť.odp.vod a 9 6112 Zastupitelstvo obce 365,0 XXX.XXXX nakládání s kaly (stočné) X,X X 6114 Volby 20 0 XXX.XXXX Banko-vvnl uroky X'X X XXXX Činnost místní správy 270,0 XXX.XXXX \P/rocvlej'zel...

Načteno

edesky.cz/d/2790741

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz