« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Oznámení o změně odborného lesního hospodáře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o změně odborného lesního hospodáře
l.<.> \,<.>
<br> LEsvfi' l-Á „
<br> lliln '
<br> Školní 460,592 31 Nové Město na Moravě,tel.+420 956154111,l3154©lesycr.cz,lD DS:e8jcfsn
<br> Obec Bohdalec Bohdalec 101 592 55 Bobrová
<br> VÁŠ DOPIS ZN.čisto JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR154/000153/2019 LCR0004303/2019 30.1.2019
<br> VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAlL
<br> Řetický 956 154 106 724 623 748 emanuel.reticky©lesycr.cz
<br> Oznámení o změně odborného lesního hospodáře
<br> Lesy České republiky,s.p <.>,vykonávají dle 5 37,odst.6 zákona č.289/1995 Sb.o lesích v platném znění v rámci Vaší obce odbornou správu lesa pro vlastníky lesa,kteří nemají vybraného vlastního odborného lesního hospodáře <.>
<br> Oznamujeme Vám,že od 1.1.2019 došlo ke změně hranic (příp.vytvoření nových) revírů a ke změně personálního obsazení na jednotlivých revírech <.>
<br> Změny jsou obsaženy v následující tabulce:
<br> obec kat.území revír revírník do 31.12.2018 revírník od 1.1.2019
<br> Bohdalec Bohdalec Mostiště Ing.XXXXXXXX XXXXX Ph.D.XXXXXX XXXXXXX
<br> Kontakty na příslušného revírníka jsou následující:
<br> revír revírník telefon e—mail kancelář
<br> Mostiště XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX martin.brezina©lesycr.cz Čikov XX,675 78 Čikov
<br> Lesy České republiky,s.p <.>,se sídlem Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,Hradec Králové,PSČ 500 08 ('A ' Spisová značka AXll 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové,IČ: 42196451,DIČ: CZ42196451 Lesy České republiky,s.p <.>,jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů,loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.P E FC
<br> Státní podnik Lesy České republiky,sp <.>,zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání :: dodržuje maximální transparentnost,legalitu a etiku.Součásti firemní kultury státního podniku Lesy České republiky,s.p.<.> je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz).který stanoví zásady a pravidla jednánizaměstnanců čljiných osob jednajících za státní podnik Lesy Ceské republiky.s.p.(dálejen „zaměstnanec").Každý zaměstnanec má povinnost ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz