« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - rozpoctove-opatreni-2-2019.pdf.rtf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove-opatreni-2-2019.pdf.rtf
Obec Olešná KEO-W 1.11.273 / Uc06x
Rozpočtové změny roku 2019 zpracováno: 12.2.2019
strana: 1
Rozpočtové opatření č.2
VÝDAJE
N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
X) XXXXXXXXX 0000 6171 5011 000 0,00 160 000,00 160 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků
2) 000000000 0000 6171 5019 000 0,00 1 800,00 1 800,00 Ostatní platy
3) 000000000 0000 6171 5031 000 0,00 40 000,00 40 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
4) 000000000 0000 6171 5032 000 0,00 14 400,00 14 400,00 Povinné pojistné na veřejné zd
5) 000000000 0000 6171 5039 000 0,00 700,00 700,00 Ostatní povinné pojistné placené
6) 000000000 0000 6171 5137 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
7) 000000000 0000 6171 5172 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Programové vybavení
Paragraf 6171 celkem: 0,00 220 900,00 220 900,00 Činnost místní správy *
Org: 0000 celkem: 0,00 220 900,00 220 900,00
VÝDAJE celkem 0,00 220 900,00 220 900,00
FINANCOVÁNÍ
N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
X) XXXXXXXXX 0000 0000 8115 000 98 212,00 220 900,00 319 112,00 Změna stavu krátkodobých prost
Paragraf 0000 celkem: 98 212,00 220 900,00 319 112,00 *
Org: 0000 celkem: 98 212,00 220 900,00 319 112,00
FINANCOVÁNÍ celkem 98 212,00 220 900,00 319 112,00
Změna závazných ukazatelů
VÝDAJE
XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
XXXX XXXX XXXX 410 000,00 220 900,00 630 900,00 Činnost místní správy
VÝDAJE celkem 410 000,00 220 900,00 630 900,00
FINANCOVÁNÍ
XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
XXXX XXXX XXXX 98 212,00 220 900,00 319 112,00 Změny stavu krátkodobých prostředků na
FINANCOVÁNÍ celkem 98 212,00 220 900,00 319 112,00
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k
rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo
přesuny mezi ukazateli) <.>
Schváleno Miloslavou Brožkovou dne 13.02.2019 ...

Načteno

edesky.cz/d/2787617


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz