« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-konani-voleb-do-ep.pdf
Oznámení
<br> o době a místě konání,o počtu členů okrskové volební komise,jmenování zapisovatele
<br> volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU konané ve dnech 24.— 25.5.2019
<br> Starostka obce Bukovany podle š 32 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění některých zákonů,ve znění pozdějších » předpisů,(dále jen „zákona“) a vyhlášky č.409/2003 Sb <.>,k provedení zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br> oznamuje:
<br> Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24.5.2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 25.5.2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> Místem konání voleb do Evropského parlamentu
<br> ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost: bývalá budova základní škola Bukovany č.p.57 pro voliče bydlící v obci Bukovany
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,cestovním průkazem České republiky),nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel <.>
<br> Každému oprávněnému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může
<br> obdržet hlasovací lístkyi ve volební místnosti <.>
<br> stanovuje:
<br> 1.Minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 6 <.>
<br> l <.>
<br> V Bukovanech dne 8.3.2019
<br> jmenuje:
<br> Hanu Cenklovou zapísovatelkou okrskové volební komise <.>
<br> //ýr\f Ing.XXXXX XXXXXXXXX starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/2785221

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz