« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání O.Z. 27. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 27. 2. 2019
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne
27.2.2019
<br>
<br>
Jednání zahájil starosta v 19,00 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno <.>
<br>
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.H.Kučerová,sl.A <.>
Jarkovská,p.J.Kovář a p.Z.Semerád
<br>
Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.inventura za rok 2018
3.různé
<br>
Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.XXXXX XXXXXXXXX a p.Z.Semerád
<br> X.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 19.12.2018 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
2.Inventura za rok 2018
<br> sl.Jarkovská přečetla inventarizační zprávu.Inventura provedena ke
dni 31.12.2018.Zastupitelstvo Inventarizační zprávu schválilo <.>
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
<br>
<br> 3.Různé
<br> USNESENÍ č.1/2019
Zastupitelé obce schválili Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí
Masojedy a městem Český Brod podle §63 odst.1 zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní řízení) o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace,adres a
nemovitostí (RUIAN) <.>
Smlouva nabývá platnosti po odsouhlasení Krajským úřadem <.>
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
<br>
<br>
Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil ve 19,45
a poděkoval všem za účast <.>
<br>
Zapsala 27.2.2019 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: A.Jarkovská
<br> Z.Semerád
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2781005

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz