« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Usnesení 2019/01 ze 4. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 2019/01 ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 2. 2019
USNESENÍ č.2019/01
<br>
ze 4.zasedání zastupitelstva obce Popovice
<br> konaného dne 18.2.2019
<br>
<br> Zastupitelstvo obce:
<br>
<br> určuje zapisovatele Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Lenku Falešníkovou a XXXX
<br> Vlčnovského,volí do návrhové komise Martina Slováčka <,>
<br> schvaluje doplnění programu zasedání o bod Pořízení malotraktoru s příslušenstvím a
<br> Pohřebné <,>
<br> 1.schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2021 <,>
<br> 2.bere na vědomí zprávu o hospodaření Amfíku Bukovina,p.o.za rok 2018 <,>
<br> 3 <.>
<br> a.schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě Družstevník
<br> Popovice z.s <.>,Popovice 403,IČ: 61704407 ve výši Kč 120.000,- na zajištění pokrytí
<br> nákladů roku 2019 souvisejících s hlavní činností spolku a uzavření veřejnoprávní
<br> smlouvy o jejím poskytnutí <,>
<br> b.schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace SPOT Slunéčko z.s <.>,Popovice 303 <,>
<br> IČ: 27040674 ve výši Kč 20.000,- na zajištění pokrytí části nákladů roku 2019
<br> souvisejících s uspořádáním akce XI.Popovický jarmark řemesel konaný 18.5 <.>
<br> 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí <,>
<br> c.schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TS Popovjánek,z.s <.>,Popovice 235 <,>
<br> IČ: 26516705 ve výši Kč 20.000,- na zajištění pokrytí části nákladů roku 2019
<br> souvisejících s uspořádáním akce Dětský ples,konané 16.2 <.>,soustředění souboru <,>
<br> konaného 3.– 5.5 <.>,výletu pro výherce Souborového všeználka a uzavření
<br> veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí <,>
<br> 4 <.>
<br> a.schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro rok 2019 ve výši
<br> Kč 3.000,- pro Český svaz včelařů,z.s <.>,základní organizace Uherské Hradiště <,>
<br> Palackého náměstí 293,Uherské Hradiště,IČ: 70820287 a uzavření darovací
<br> smlouvy o jeho poskytnutí <,>
<br> b.neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Středisko rané péče EDUCO
<br> Zlín z.s <.>,Chlumská 453,Zlín Louky,IČ: 26986728 <,>
<br> c.sch...

Načteno

edesky.cz/d/2780481

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz