« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 25.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 25.2.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivuo
<br> konaného dne 25.2.2019
<br> v zasedací místnosti OÚ v Horním Slivně Začátek zasedání : 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXX
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> [Žmgl'imkdnanig ].Uvod X.Roxpočtové opatření c_ 2
<br> Směrnice na tvorbu fondů
<br> L.<.> :
<br> 4.Stanovení ceny vody od 1.4.2010
<br> Rome
<br> Up
<br> 6.Diskuze
<br> 7.Závěr
<br> ud.I.): Uvod Starostka přivítala přítomné.konstatovala.že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné s programem <.>
<br> ZO schvaluje program jednání Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 m!.2.!: Roi—„gvčmvé opatření č.2 Výdaje souvisí s opravou hasičské stříkačky.příjmy byly navýšeny o odvod ze ZPF.Rozpočtové opatření je vyrovnané.ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> “413.5- Směrnice k Plánu name místního vodovodu <.>
<br> Obec je majitelem vodovodu a musí mít plán obnovy vodovodu.na základě toho musí mít prostředky na opravu.Zatím není jednoznačné stanoveno.že by obec musela vést prostředky na obnovu vodovodu na zvláštním účtu.Smernice č.„20 l 9 stanovuje postup pro tvorbu & čerpání prostředků na opravy vodovodu <.>
<br> ZO schvaluje směrnici č.1!2019 pravidla pro tvorbu a čerpání prostředků na obnovu vodohospodářského
<br> majetku.Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> ad.4.):.Slgnovem'cem' vorů! mj 1.4.2019 _ Na základě rozboru nákladů & výnosů zprovozu vodovodu v) plyvá.že obec doplácí na jeho provoz.Udaje o nákladech a výnosech se musí zasílat na Ministerstvo zemědělství.Na základě loňského sucha jsou vydána opatření k většímu hospodaření s vodou.Jedním opatřením je i XXXX vody.Na základě analýz je navrženo zvýšení ceny za vodu 0 5 Kč.tj.na 25 Kčf'mS (33 Kč:/nů) od I.4.20|9.V březnu budou provedeny odcčtyještč za původní [,'—CDU.ZO schvaluje cenu vody...

Načteno

edesky.cz/d/2778291

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz