« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis č. 2_2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-28-2-2019.pdf
Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis č.2/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 28.2.2019
<br>
<br>
<br>
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v prostorách Rodinného centra <,>
<br> Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení bylo přítomno celkem 7 členů zastupitelstva: Žaneta Brablík Himrová <,>
<br> Mgr.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Ing.Martina Köhlera a Mgr.Josefa Čurdu a zapisovatele
<br> Ing.Jana Machalku.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Martina
<br> Köhlera a Mgr.Josefa Čurdu a zapisovatele Ing.Jana Machalku <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 7 – Žaneta Brablík Himrová,Mgr.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Starostka obce navrhla doplnit
<br> další bod programu Informace o projektu Vodovod Bukovany – bod 4) <.>
<br> Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje doplnění programu o bod
<br> - Informace o projektu Vodovod Bukovany
Výsledek hlasování: pro 7 – Žaneta Brablík Himrová,Mgr.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,Ing....

Načteno

edesky.cz/d/2777855

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz