« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Návrh závěrečného účtu obce Hněvošice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
genes: D1VD XCRGBZUC/ZNC (01012018/01012018)
<br> Obec Hněvošice Ev.číslo.M/Žói _ Vyvěšeno: (10.5 Ičo/? Sejmuto:
<br> Vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový.-
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 20
<br> (v Kč) sestavený ke dni 07.03.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00300071
<br> název Obec Hněvošice ulice,č.p.Opavská 170 obec Hněvošice
<br> PSČ,pošta 74735
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 553762669
<br> fax 553762669
<br> e-mail hnevosice©hnevosice.cz WWW stránky hnevosice.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Evidenční číslo: 20/2077
<br> Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup dne: (F.<.>,<.> Za ! ?
<br> Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:
<br> Projednáno v Zastupitelstvu obce Hněvošice dne:
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> iv.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující ůdaje
<br> 07.03.2019 9h22m265 zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.a.strana 1/ 9
<br> Licence: D1 VD
<br> LPLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC/ZNC (01012018 /01012018)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 12 799 043,00 13 406 043,00 13 398 506,90 Nedaňové příjmy 479 001,00 506 642,00 444 742,29 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 401 800,00 843 669,80 802 442,80 Příjmy celkem 13 679 844,00 14 756 354,80 14 645 691,99 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený r_ozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ...

Načteno

edesky.cz/d/2777808

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz