« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Oznámení obce o rozpočtových pravidlech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OZNÁMENÍ
<br> V souvislosti ze změnou zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů vám tímto oznamujeme,že
<br> jsou
<br> Návrh rozpočtu obce Hněvošice na rok 2019
<br> Schválený závěrečný účet Obce Hněvošice za rok 2017
<br> Schválený závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko — západ za rok 2017 Schválený závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017
<br> Oznámení— rozpočty,střednědobé výhledy rozpočtu,rozpočtová opatření,závěrečné účty Sdružení obcí Hlučínska
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce Hněvošice na období 2019 - 2026
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvošice,okres Opava,příspěvkové organizace na období 2020 - 2021 Opava,příspěvkové organizace na období 2020 — 2021
<br> Návrh závěrečného 'čtu Obce Hněvošice za rok 2018
<br> zveřejněny na internetových stránkách obce www.hnevosisceg v sekci úřední deska — rozpočet
<br> Schválený rozpočet Obce Hněvošice na rok 2017 Schválený rozpočet Obce Hněvošice na rok 2018 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hněvošice na rok 2018 Schválený rozpočet Obce Hněvošice na rok 2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hněvošice na rok 2019
<br> jsou zveřejněny na internetových stránkách obce www.hnevosice.cz v sekci povinné informace
<br> Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu,Opavská 170,747 35 Hněvošice <.>
<br> OBECNÍ ÚŘAD HNĚVOŠICE
<br> Opavská 170
<br> © Josef mser Vyvěšeno; <?.3.2077
<br> starosta obce
<br> Sejmuto:
<br> Vyvěšenolzpůsobem * <.>,umožňující dálkový při tu - '

Načteno

edesky.cz/d/2777807


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz