« Najít podobné dokumenty

Obec Novosedly - Záměr obce pronajmout nebytové prostory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

z-4-2019-zamer-pronajmout_1703_.pdf
Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly
<br> č.j.Z/4/2019
<br> V souladu s ustanovením š 39 zákona č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Novosedly tento
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> ze svého majetku nebytové prostory v budově obecního úřadu,Novosedly 1,691 82:
<br> provozní místnost — pohostinství.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.64 m2 výčep.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 35 m2 chodby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9 m2
<br> WC.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 17 m2 sklady.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.12 m2 sklepy a provizoria.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.60 m2 venkovní posezení v sousedství radnice.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.cca 208 m2
<br> Nebytové prostory se nacházejív přízemí budovy č.p.1,na parc.č.st.140,venkovní posezení se nachází na pozemku parc.č.st.140 a 4682/1 vše v k.ú.Novosedly na Moravě <.>
<br> Minimální cena za pronájem je stanovena na 5 000,- Kč/měsíčně v ceně nejsou zahrnuty náklady na energie,vodné a náklady za odpady.Nabídky s nižší cenou budou vyřazeny <.>
<br> Předpokládaný termín zahájení pronájmu je od 01.04.2019.Nabídka k záměru bude mimo jiné obsahovat: - Nabízenou cenu za pronájem prostor za měsíc.— Výpis 2 živnostenského rejstříku nebo obdobné evidence dokládající oprávnění nájemce k provozování hostinské činnosti nebo jiné činnosti dle podnikatelského záměru.Nebo prohlášení,že podnikatel bude oprávněn k datu zahájení provozu vykonávat danou činnost.- Podnikatelský záměr uchazeče.- Zkušenosti uchazeče s podniká...

Načteno

edesky.cz/d/2776792

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz