« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu 1/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smernice-o-zadavani-verejnych-zakazek-2017.pdf
1
<br>
<br> SMĚRNICE 1/2017
<br> O V E Ř E J N Ý C H ZA KÁ ZK Á C H M A L É H O
<br> R O ZS A HU
<br>
<br>
<br>
<br> Účetní jednotka : Obec Olešná,IČ:00511986
<br> Adresa : Olešná 14,398 43 Bernartice
<br> Směrnici zpracoval : XXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka
<br> Směrnici schválil : zastupitelstvo obce Olešná
<br> Směrnice nabývá platnosti : 3.3.2017
<br>
<br>
<br>
Čl.1
<br>
<br> Předmět úpravy
<br>
<br> 1.Zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem č.134/2016 Sb.o zadávání
veřejných zakázek (dále jen zákon) <.>
<br> 2.Tato směrnice je vnitřním předpisem obce Olešná jako veřejného zadavatele a
stanovuje závazný postup jeho orgánů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> ve smyslu §27 a §31 zákona,tj.veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2 000
<br> 000 Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6 000 000 Kč bez
<br> DPH <.>
<br> 3.Směrnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpovědným osobám zadavatele,které
odpovídají za přípravu,zadání a řízení zakázek a za vyhodnocování podaných
<br> nabídek <.>
<br> 4.Směrnice je platná a závazná v celém svém rozsahu pro Obec Olešná <.>
<br>
<br>
<br>
Čl.2
<br>
<br> Obecné zásady
<br>
<br>
Veřejnou zakázkou malého rozsahu je zakázka realizovaná na základě smlouvy
<br> mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli,jejímž předmětem je úplatné poskytnutí
<br> dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.Veřejná zakázka musí být
<br> realizována na základě písemné smlouvy nebo na základě ústní či písemné objednávky <.>
<br> 1.Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona,je však
povinen dodržet zásady uvedené v §31 zákona <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 2.Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka,jejíž předpokládaná hodnota je
rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky
<br> a) na dodávky a služby částce 2 000 000,- Kč bez DPH
<br> b) na stavební práce 6 000 000,- Kč bez DPH
<br> 3.Zadávání veřejných zakázek nad limity předpokládané hodnoty zakázky stanovené
§27 ...

Načteno

edesky.cz/d/2776307

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz