« Najít podobné dokumenty

Obec Všenice - zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-vsenice-za-rok-2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Všenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-vsenice-za-rok-2018.pdf
KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ,<,>
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNI HOSPODAŘENÍ OBCI A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: PK-EK/2686/18
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření USC Všenice,ICO: 00573833 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 07.02.2019
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <,>
<br> Misto provedení přezkoumání: OÚ Všenice Všenice 13,338 24 Břasy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2018 — 31.12.2018
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX
<br> - kontrolorka:
<br> - Vendulka Vajnarová
<br> Při přezkoumání byla přítomna:
<br> XXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> ;Návrh rozřpočtf *
<br> j Popis písemnosti
<br> Aíaý rok ŽOĚzveřejněn v sourlaýdu se záíc>nem
<br> Schválený rozpočet
<br> čís.1 - 1_O_sChvále_na ZO (starostou obce)
<br> 'j'na rok 2018 schválen 20 18.12.2017 jako vyrovnahýf zveřejněn v souladu se zákonem
<br> j Střednědobý výhled _rozpočtu
<br> *na období 2019 - 2020 schválen 20 18.12.mí“ „zveřejněn v souladu se zákonem
<br> Závěrečný účet
<br> E_artkovní výpisy
<br> za rok 2017 schválen ZO 16.4.2017 bez výhrad,! vzveýřejněn v_souladu Ézákongm k 31.12.2018
<br>,Eakmr *
<br> _Hlaimí kniha ř_ *Inventurní soupisy majetku a závazků
<br> jFQčis 10-200-000íčís.18-200-00lÉ5 analMgájZ/Zow
<br> 'k 31.122018 účtů 2018,019.021,022,028,031021? 4078,079,081,082,088,231,261,311,314,321,403,472 ;
<br> iKnihá došlých faktur
<br> Odměňování člen—“T*
<br> zastupitels...

Načteno

edesky.cz/d/2775646

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Všenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz