« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Rozpočtové opatření 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 1/2019
Obec Osek,IČO 00578487 KEO4 1.5.9 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1/2019
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
Org Akce
<br> Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci3 400,004112 62 000,00 65 400,00
3 400,00Celkem za Par: 62 000,00 65 400,00
<br> Příjmy celkem 3 400,0062 000,00 65 400,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Financování
Org Akce
<br> Změny stavu krátkodobých prostředků-3 400,008115 26 000,00 22 600,00
-3 400,00Celkem za Par: 26 000,00 22 600,00
<br> Financování celkem -3 400,0026 000,00 22 600,00
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/2
<br>
<br> Obec Osek,IČO 00578487 KEO4 1.5.9 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: Rozpočtové opatření č.1,schváleno starostou obce v rámci pravomoci Na
zasedání dne: 11.02.2019
<br> Zpracoval: XXXXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
Vzhledem k tomu,že byl rozpočet schválen před koncem roku nebyla ještě známa dotace na přenesenou působnost obce na
rok 2019.Dopid byl zaslán do datové schránky obce až 9.1.2019.Výše dotace na přenesenou působnost činí 65.400,-
Rozpočet se tedy navýši o 3.400,- Kč
<br> 2/2

Načteno

edesky.cz/d/2775547


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz