« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu na rok 2019
NÁVRH ROZPOČTU na r.2019
<br> Par.Položka RS: Text: Částka:
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.Přijaté transfery ze st.Rozpočtu
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 580 920,00
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 0000 4216 Ostatní neinvest.Přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> 0000 580 920,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00
<br> 6310 1 000,00
<br> 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 4 516 729,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů
<br> 6330 4 516 729,00
<br> 5 098 649,00
<br> 3722 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě 1 580 000,00
<br> 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.395 000,00
<br> 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 142 200,00
<br> 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00
<br> 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3 500,00
<br> 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00
<br> 3722 5139 Nákup materiálu j.n.100 000,00
<br> 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00
<br> 3722 5161 Poštovní služby 1 000,00
<br> 3722 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00
<br> 3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00
<br> 3722 5164 Nájemné 30 000,00
<br> 3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 130 000,00
<br> 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00
<br> 3722 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.kom.technolog.6 000,00
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00
<br> 3722 5171 Opravy a udržování 40 000,00
<br> 3722 5173 Cestovné 2 000,00
<br> 3722 5175 Pohoštění 15 000,00
<br> 3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00
<br> 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 23 976,00
<br> 3722 6111 Programové vybavení 0,00
<br> 3722 6121 Budovy,haly,stavby 0,00
<br> 3722 3 017 176,00
<br> 6310 5141 Úroky vlastní 81 473,00
<br> 6310 81 473,00
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 6399 5362 Platb...

Načteno

edesky.cz/d/2774838


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz