« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Svazek obcí pro komunální služby - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí pro komunální služby - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024
<br> Par.Položka RS: Text: Částka: Částka: Částka: Částka: Částka: Částka:
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 580 920,00 580 920,00 580 920,00 580 920,00 580 920,00 580 920,00
<br> 0000 580 920,00 580 920,00 580 920,00 580 920,00 580 920,00 580 920,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 6310 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 4 516 729,00 12 102 257,00 6 192 277,00 6 105 206,00 4 062 756,00 4 038 112,00
<br> 6330 4 516 729,00 12 102 257,00 6 192 277,00 6 105 206,00 4 062 756,00 4 038 112,00
<br> 5 098 649,00 12 684 177,00 6 774 197,00 6 687 126,00 4 644 676,00 4 620 032,00
<br> 3722 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě 1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00
<br> 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00
<br> 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 142 200,00 142 200,00 142 200,00 142 200,00 142 200,00 142 200,00
<br> 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
<br> 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
<br> 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> 3722 5139 Nákup materiálu j.n.100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> 3722 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> 3722 5164 Nájemné 30 000,00 30 0...

Načteno

edesky.cz/d/2774837


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz