« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Svazek obcí pro komunální služby - návrh závěrečného účtu 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí pro komunální služby - návrh závěrečného účtu 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
Licence: D0E4 XCRGBZUC / ZNC (01012018 / 01012018)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> 18.02.2019 9h 8m50s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 9
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 47438541
<br> název Svazek obcí pro komunální služby
<br> ulice,č.p.Hrotovická 232
<br> obec Třebíč
<br> PSČ,pošta 674 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 736626386
<br> fax
<br> e-mail i.nedvedicka@svazek-sluzby.cz
<br> WWW stránky www.svazek-sluzby.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: D0E4 XCRGBZUC / ZNC (01012018 / 01012018)
<br> 18.02.2019 9h 8m50s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 9
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 4 000,00 4 000,00 557,65
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 6 831 836,74 7 996 277,74 7 795 083,30
<br> Příjmy celkem 6 835 836,74 8 000 277,74 7 795 640,95
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 557,65
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 4 000,00 4 000,00 557,65
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.4 000,00 4 000,00 557,65
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 4 000,00 4 000,00 557,65
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 000,00 4 000,00 557,65
<br> 41...

Načteno

edesky.cz/d/2774836


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz