« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejné oznámení o změru prodeje části pozemku 225 k.ú. Chotíkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné oznmení o záměru prodej části pozemku 225 k.ú. Chotíkov
Veřejné oznámení
<br> o záměru prodeje pozemku
<br> Obec Chotíkov dle ustanovení 5 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů,oznamuje záměr prodeje níže uvedené části pozemku ve výlučném vlastnictví obce Chotíkov:
<br> Pozemek parc.č.225
<br> Katastrální území: Chotíkov
<br> Číslo LV: 10001
<br> Výměra celková: 360 m2
<br> Požadovaná výměra k odkoupení: 2 m2 dle nákresu Typ parcely: parcela katastru nemovitostí
<br> Druh pozemku: ostatní plocha
<br> Způsob využití: ostatní komunikace
<br> V Chotíkově dne 06.03.2019
<br> 2255 CHOTÍKOV : ov 113735017
<br> V ' Okres-Haf! r Sever chaafýágáx
<br> starostka obce Chotíkov Ing.Eva Hirsehfeldová
<br> Zveřejněno: 06.03.2019 Sejmuto: Elektronicky zveřejněno: 06.03.2019
<br> IV :? ©
<br> 240/7“

Načteno

edesky.cz/d/2772938

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz