« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 01/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 01/2019
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.01/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 19.<.> 022019 ve 19:00 hodin,mistnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXX
<br> Hosté: pí XXXXX XXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta v XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.11/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zahájení Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: p.XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Vsouladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že bude obci pořizován audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.11/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 2 Hospodaření v lesích v r.2018
<br> 3.Rozpočtová opatření
<br> 4.Vnitřní směrnice 1/2019 — oběh účetních dokladů
<br> 5 informace - objížďka
<br> 6 Informace — vodovod
<br> 7 Prodej části pozemku
<br> 8.Odprodej plynofikace
<br> 9.Různé
<br> 10.Závěr
<br> 1.2 Schválení programu 20
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu vzákonem stanovené lhůtě <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání,tak jak byl předložen,bez připomínek a doplňujících návrhů <.>
<br> Hlasování: pro: ...

Načteno

edesky.cz/d/2770057

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz