« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 11/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 11/2018
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.11/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 1112.2018 ve 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé: XXXXXX XXXXX,lng.XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: p.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Veřejnost: pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Jednání zahájil starosta v XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.10/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zaháiení Provedením zápisu byl pověřen: lng.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: p.XXXXX XXXXXXX,lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Vsouladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že bude obcí pořizován audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.70/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 2 Rozpočtové opatření
<br> 3 Plán lesních prácí v r.2019
<br> 4.Prodej pozemku
<br> 5.Prodloužení nájmu
<br> 6 OZV č.08/2018 a č.09/2018
<br> 7 Schválení rozpočtu obce na rok 2019
<br> 8.Inventarizace
<br> 9.Výstavba vodovodu — schválení faktury
<br> 10.Žádost o prodej pozemku
<br> 11.Žádost o prodej části pozemku
<br> 12.Různé
<br> 13.Závěr
<br> 1.2 Schválení programu ZO
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu vzákonem stanovené lhůtě.<.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2770055

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz