« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Návrh rozpočtu na rok 2019 konečný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019 konečný
Návrh rozpočtu n_a_ro_k_2_01_9
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Skutečnost Plán
<br> š 1Polozka_ _ 2017 _2019 0 * 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 700 629 700 000 0 1112 Daň zpříjmů fyz.o_sob_ placená poplatníky 24 136 25 000 0 1113 Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 62 846 63 000 0 1121 Daň z příjmů právnickýchosob 669 537 _ _ 700 000 0 _ 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce __ ___64 600_ 450 000 0; 1211 Daň z přidané hodnoty 1 355 953 1 350 000 01 * _1334 _Odvody za odnětí půdy ze zem.__půdního fondu 5 950 5 000 O* 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa O __ __ 1 000 0 1340 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu ___ 126 416 _ 126 000 0 13411 _Poplatek ze psů 3 258 3 100 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ř40 540 0 1351 Odvod z loterií a podobných činností _ O _ 0 __ ___0 1361 Správní poplatky 2 790 3 000 _ _ _q; __ 1381 Daň z hazardních her 56 686 50 000 oi 1382 Zrušený odvod z loterií 4122 o _ _ _ 01 1511 Daň z nemovitosti 535 219 550 000 _ 0_ 4111 Neinvest._ přijLTransfery ze stát.rozpočtu 22 000 22 000 0 41121 Neinvest.ze stát.rozpočtu ___ 57 800 _ 4 331 900 _ _ 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 20 018 20 000 0„ 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 19 112 881 600 10311 1 5139 Lesní hospodářství * 811082 3 800 000 2310 3 3121' Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 1 _050 000 \ 0 3612 * 2132 Najem z bytů 112 000 112 000 363_1_ _ 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 354 _ 5 000 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti 31 170 30 000 36391 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 88 150 89 000 3639 i _ 31111 Příjmyz prodeje pozemků 1 984 194 0 3727 1 2111 Nakládání s odpady - EKO-KOM 40 702 _ 40 000 3745 2111 Ochrana přírody a zelené _ _ 500 1 500 6171 __ 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28 875 _ 25 000 6310 i 2141 Příjmyz úroků _ _ 1 350 2 000 6320 i 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady _ 0 4 000 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů _ 139 000 3 050 000 __ __ _ 8 018489 1 __ 13...

Načteno

edesky.cz/d/2770047

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz