« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Rozpočtové příjmy
<br> Skutečnost * Plán
<br> ;; \ \Položka\ 2017 2019
<br> 0 \ 1111 \Daň z příjmů fyz.osob placená plátci _; _ 700 623 700 000
<br> ; 0\ \ 1112\ Daň z příjmů fyz.oso;b placená poplatníky _ 24 136 25 GQ
<br> 0 1113 \Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou ; 62 846 63 og
<br> 0 \ _ 1121\ Daň z příjmů právnických osob; ;; ;669; 537 ;7MQ
<br> 0 \ 1122\ Daň z příjmů právnických osob za obce; ; 64 ;GOOÍ 450 000
<br> ;_0_ 1211 ;;Daňz;přidan£1_od5>ty _ _ 1 355 953 1 350 000
<br> 0 1334\ Odvody za odnětí půdy ze zemtpůdního;f<;>ndu 5 950 5 000
<br> 0 1335 \Poplatky za odnětí pokaů plněnífunkcí lesa ; 0 1 000
<br> ;0; _13;40 gr);latek; za lig/ida; komunal odpadu ; ;; ;126j6; ;;126; 000
<br> 0 1341\ Poplatek ze psů ;_; _;_ 3;258; 3 100
<br> 0' 1343 \Poplatek za užívání veřejného prostranstl ; 40 540
<br> 0 : 1351\ \Odvod z loterií a podobných činností ; ; ;_ i ;; 0
<br> 0 \ 1361\ \Správní poplatky _;_ _; ; 2 790 3 000
<br> 0\ \ 1381\ Daň z hazardních h;er 56 6;8_6; _; _a00;0
<br> 0\ 1382\ Zrušený odvod z _Io;terií; ; _;_ _; ;_ ;_ _; 4 ;122; ;; ;0
<br> ; 0\ 1511 \Daň z nemovitosti ; _ ; _; ;_ 535 219 550 000
<br> 01 \ 4111 \Neinvest.přij.Transfery; ze stát.rozpočtu 22 000 0
<br> 0\ ; 4112\ Neinvest.ze stát.rozpočtu __ __; 57 800 4 331 900
<br> 0 \ 4115 \Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 20 018 20 000
<br> \ 4122\ Neinvestiční přijaté transfery od krajů\ 19 112 881 600;
<br> 1031; 5139; \Lesní hospodářství; \ ;_ ;_ ;_;_ ; 811 082 800 000
<br> 2310\ *_;121TPř;hté dary na _porizeni dlguhmajetku _;_ ; 1 050000 ; 0
<br> 3312 \ 2132\ \Nájem z bytů _; _ ;;__;_; ; 1;12 o;00; ;112 ;000
<br> ;3631 2324\ \Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady; _ 354; _;_ 5 000
<br> ;3639\ \ 2119 \Přijmyzvlastníčinn;ost;i _ ;_ ;; ;_ ;; 31 ;170 ;1 30— 000
<br> ;3639\ \ 2131\ Příjmy z pronájmu pozemků ; ; ;88 1;50; ; _;_89; 000
<br> 3639 3111 \Příjmy z prodeje pozemků ;_ ;_ ;1 9;84 19;4_; ; 0
<br> _3727\ \ 2111 \Nakládání s_odpad;- EKO-KOM ; ; 3...

Načteno

edesky.cz/d/2770046

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz