« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Prodej pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej pozemku
OBEC KARLE Kurie 4.<.> 568 02 Svitavy 2
<br> Diepnziee s obecním majetkem.Nabídka pozemků ve vlastnictví Obce Earle !( edknupení:
<br> pozemková parcela č.3?9ř4 e výměře 422G- m.1 v k.ú.Kariee zahrade pozemková parcela č.FEME :: výměře 2119 m2 v k.ú.XXXXX XXXXXXX pozemková.parcela č.XXX! l e výměře XXX m1 v k.ú.Karle.zahrade
<br> pnzemkevá parcela č.18332 0 výměře 332 rn1 v k.ú.Karle,ostatní pinehe
<br> V Karli dne 4.března ÉUIĚ <.>
<br> Oboe KAHLE - - Harla 4.553 02 Svitavy Jr e: mmm.mc: rgeuesnem /)
<br> :ehfnx: 11h" -_-.<.> '.-1 '- _*f I'".<.> -,<.> Hirš-- _
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Pavel Pevlřš - Stamate nbee
<br> vyvěšeno na úřední desku i elektronicky dne: 4.3.EDI '?
<br> Sejmutn z úřední desky i elektrnnieke podobě:
<br> n': 00551554 DIČ.na [mame—54 Dal'll'lL—JW'FI apelem KE.Svltavv 31 134 591-'f.<.> -1[.1-L|

Načteno

edesky.cz/d/2769977


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz