« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Svazek obcí Přibyslavska - Závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9/19/2
flv
<br> Krajsky urad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Č.j.: KUJI 16532/2019 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Přibyslavská
<br> se sídlem Bechyňovo náměstí 1,582 22 Přibyslav,lČO: 70951730 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.září 2018 podle 9 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 25.února 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s © 4 zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných !( přezkoumání dne 25.února 2019 <.>
<br>,Místo provedení přezkoumání: Svazek obcí Přibyslavská Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Bc: XXXXX XXXXXXXX pověření čísío XXXXXXXXXXX__X
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXXX XXXXXXX - předseda XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu _a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Přibyslavská nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava.IČO: 70890749 lD datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocína.cz
<br> Stejnopis č.: 7
<br>,;
<br> B...
9/19/1
SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA
<br> IČ 70951730 Zaverecny ucet za rok 2018
<br> Počátečný stav účtu k 01.01.2018 Kč 566 846,27
<br> Konečný stav účtu k 31.12.2018 Kč 593 474,77
<br> PŘÍJMY _Plnění Rozpočet
<br> paragraf položka Kč Kč
<br> neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 42 765,00 42 765,00
<br> úrok z účtu 6310 — 2141 0,00 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 42 765,00 42 865,00
<br> VÝDAJE Plnění Rozpočet
<br> paragraf položka Kč Kč
<br> ostatni osobní výdaje 3639 5021 5 000,00 5 000,00
<br> nakup materiálu 3639 5139 0,00 1 000,00
<br> služby pošt 3639 5161 0,00 1 000,00
<br> služby zpracování dat 3639 5168 5 921,00 6 000,00
<br> nákup služeb 3639 5169 0,00 85 000,00
<br> pohoštění 3639 5175 1 398,50 5 000,00 12 319,50 103 000,00
<br> služby peněžních ústavů 6310 5163 3 817,00 5 000,00
<br> nespecifikované rezervy 6409 5901 0,00 0,00
<br> VÝDAJE CELKEM 16 136,50 108 000,00
<br> HNANCOVÁNÍ
<br> změna stavu krátprostředků na bank.účtech 8115 65 135,00
<br> DATUM VWĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE: 5;.3 of 0 fn
<br> DATUM SEJMUTÍZÚŘEDNÍ DESKY: 3525 Jaga
<br> Razítko obce a podpis starosty,starostky obce:
<br> z" ;? ff! (3056

Načteno

edesky.cz/d/2769959

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz