« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Obec Tvrdonice – Veřejná výzva- pozice knihovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Tvrdonice – Veřejná výzva- pozice knihovník
Veřejná výzva
<br>
Starosta obce Tvrdonice vyhlašuje podle zákona 312/ 2002 Sb.veřejnou výzvu k uzavření pracovní
<br> smlouvy se zájemcem
<br>
<br>
<br> Název územního samosprávného celku: Obec Tvrdonice
<br> Druh práce: knihovnice
<br> Místo výkonu práce: Tvrdonice
<br>
<br>
Předpoklady:
Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem ČR,popř.fyzická osoba,která je
<br> cizím státním občanem a má trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je
<br> bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené
<br> zvláštním právním předpisem (§ 4 zákona č.312/2002 Sb.) <.>
<br>
<br> Jiné požadavky: středoškolské (vysokoškolské) vzdělání obor knihovník výhodou
<br> dobrá znalost práce na PC
<br> flexibilita,samostatnost
<br> schopnost komunikovat a pracovat v týmu
<br> řidičský průkaz sk.B
<br> praxe v samosprávě či státní správě výhodou
<br> znalost zajišťování chodu knihovny výhodou
<br> všeobecný přehled a orientace v literatuře
<br> vstřícný přístup k návštěvníkům,zvláště ke starším lidem,dětem
<br> pružná pracovní doba – střídání ráno a odpoledne
<br> součástí práce v místní knihovně je zajištění jejího úklidu
<br> obsluha kabelové televize,facebooku obce
<br> ochota zúčastňovat se pořádaných akcí mimo pracovní dobu
<br> spolupráce při pořádání kulturních akcí v obci i mimo pracovní dobu
<br>
<br> Výčet dokladů,které zájemce přiloží k přihlášce:
<br> - životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>
Platová třída: 7
<br> Pracovní úvazek 0,5
<br> Lhůta pro podání přihlášky 31.03.2017
<br>
<br>
Místo a způsob podání přihlášky: písemně na podatelně obecního úřadu nebo poštou na adresu:
<br> Obec Tvrdonice,nám.Míru 31/96,Tvrdonice 691 53
<br>
<br>
<br> V Tvrdonicích dne 08.03.2017
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/2768829

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz