« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Obec Tvrdonice-Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 29.03.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Tvrdonice-Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 29.03.2017
Obec Tvrdonice
starosta obce
<br>
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br>
Na základě zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích(obecní zřízení),v platném znění <,>
<br> dle ustanovení § 92 odst.(1)
<br>
<br> svolává zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br> na středu 29.03.2017 v 17.30 hod.na Slovácké chalupě v Tvrdonicích
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Volba zapisovatelky
4.Schválení odměn členům zastupitelstva
5.Předběžné projednání prodeje pozemků (zahrad) za RD
<br> na ul.Družstevní
<br> 6.Prodej části pozemku p.č.3058/1 o výměře 121m
2
<br>
(nově zaměřeno GP jako pozemky p.č.3058/128 o výměře 22m
2
<,>
<br> p.č.3058/129 o výměře 95m
2
a p.č.3058/130 o výměře 4m
<br> 2
)
<br> 7.Zakoupení vozu zn.Škoda
8.Schválení členství obce v Místní akční skupině Dolní Morava <,>
<br> souhlas se stávajícím zněním jejich stanov
<br> 9.Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
10.Různé (na vědomí-rozpočtové opatření č.1/2017; žádost E.ON
<br> o předběžný souhlas s prodejem části pozemku p.č.2215/8
<br> o výměře 25m2; info o přípravě výstavby hasičské zbrojnice;
<br> ostatní )
<br>
<br>
<br>
<br> starosta
XXXXXX XXXXXXX v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/2768822

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz