« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice-oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice-oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
SPU 210497/20171523203H'u
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD illlllllllllllllllli Willi
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZO1312774 [10039553545- Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Břeclav Adresa: náměstí T.G.Masaryka 2957/9a,690 02 Břeclav
<br> Hill
<br> Váš dopis zn.: Dle rozdělovníku Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 210497/2017/523203/Tu Spisová zn.: 2RP11692/2015-523203
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: l.tuckovaX©spucr.cz ID DS: z49per3
<br> DATUM: 3.5.2017
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tvrdonice — oznámení o zahájení řízení,pozvánka na úvodníjednání
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Břeclav (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Tvrdonice a části katastrálního území Kostice <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (5 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční dne 22.5.2017 v15,00 hodin vDěInickém domě ve Tvrdonicích (ul.Slovácká 400/6,Tvrdonice).Prezence účastníků bude probíhat od 14:00 hodin <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků,potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách <.>
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz