« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Obec Tvrdonice – Záměr směny nemovitosti č. 5/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Tvrdonice – Záměr směny nemovitosti č. 5/2017
TELEFON.: 519 339 203 Bankovní spojení IČO:
ČS Břeclav,č.ú.1382189359/0800 00283631
www.tvrdonice.cz
<br>
<br> OBEC TVRDONICE
<br> nám.Míru 96/31,691 53 Tvrdonice
______________________________________________________________________________________
<br> Z5/2017
Č.j.386/2017
<br>
<br>
<br> Obec Tvrdonice zveřejňuje v souladu s usnesením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení ) v platném znění
<br>
<br>
z á m ě r s m ě n y n e m o v i t o s t í
<br>
<br> - část pozemku parc.č.KN 2215/38 asi o výměře 1526m2– ostatní plocha,manipulační plocha <,>
<br> v k.ú.Tvrdonice.Pozemek je zapsán na LV 10001 v majetku obce Tvrdonice (viz zákres) <.>
Část tohoto pozemku bude směněn za pozemky p.č.3329/67o výměře 162m
<br> 2
<,> p.č.3329/102 o vý-
<br> měře 127m
2
<,> p.č.3210/44 o výměře 155m
<br> 2
a p.č.3210/45 o výměře 148m
<br> 2
<.> Druh a způsob využití
<br> těchto pozemků je ostatní plocha,ostatní komunikace,vše v k.ú.Tvrdonice.Pozemky se nachází
pod komunikací na ul.Revoluční a Padělky ve Tvrdonicích <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno: 31.05.2017
Svěšeno:

Načteno

edesky.cz/d/2768807

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz