« Najít podobné dokumenty

Obec Kunice - Výpis z 4.zasedání ZO obce Kunice 7.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z 4.zasedání ZO obce Kunice 7.1.2019
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce
<br>
Před zahájením jednání Zastupitelstva obce Kunice požádal p.Novotný o možnost vystoupit <.>
<br> Informoval přítomné o natáčení video přenosu a online vysílání <.>
<br>
4.zasedání,07.01.2019
<br>
Příprava a projednání plánu práce Zastupitelstva obce na rok 2019
Předložený plán hlavních úkolů bez připomínek,vzato na vědomí <.>
<br> Projednání návrhů na aktualizace Strategického rozvojového plánu obce a
Rozpočtového výhledu obce
Podle předloženého materiálu byly projednány všechny body aktualizace a doplnění
Strategického rozvojového plánu obce
<br> Připomínky a doplnění:
- str.61 – ponechat všechny body až do doby dokončení realizace stavby
- vybudování prostoru pro sportoviště s možností využití „parkuru“,v rámci stávajících
<br> sportovišt – areál TJ Kunice řešit hřiště pro mládež
- zařadit výročí založení kostela v Kunicích v r.2020.Nejstarší kostel v střední Evropě <.>
- dořešit vybudování technického zázemí pro Služby Kunice
- zařadit do plánu výstavbu „komunitního centra“ v Dolní Lomnice,které vznikne v rámci
<br> bytové výstavby Abidea v centrální části obce.Doporučuje se svolat jednání
zastupitelstva k tomuto bodu a zároveň projednat vybudování technického zázemí pro
Služby Kunice <.>
<br> Zastupitelstvo bere na vědomí aktualizace Strategického rozvojového plánu obce podle
předloženého materiálu s doplněním
<br>
Informace o dokončování rekonstrukce budovy ZŠ a tělocvičny
<br> - řízení o předběžném užívání
- ukončení stavby v červnu 2019
- řešení parkování v okolí školy
- využití půdního prostoru
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
<br>
Obecní úřad
<br> - Spolek Lomice bude připravovat jarní akci – garážový výprodej,jarní bazárek
<br> Veřejná rozprava
<br> - změna linky 461 v souvislosti se zajíždění do XXXXX Lomnice,dotčené obce se
neúčastnily jednání
<br> - změnit značení u bytovek – Vojtovka,z hlavní ulice na přednost zprava a likvidace
odstavených vozidel
- obecně zajistit na obecních komunikacích přednost ...

Načteno

edesky.cz/d/2767986

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz