« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

seznam
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXXXX XXXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbice u Hořoviček 645516,č.366/2 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXXXX XXXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXX orná půda Vrbice u Hořoviček 645516,č.350/9 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXXXX XXXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha ostatní komunikace Vrbice u Hořoviček 645516,č.1123/1 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXXXX XXXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXXX vodní plocha zamokřená plocha Vrbice u Hořoviček 645516,č.1140/5 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXX XXXXXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbice u Hořoviček 645516,č.366/2 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXX XXXXXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXX orná půda Vrbice u Hořoviček 645516,č.350/9 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXX XXXXXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha ostatní komunikace Vrbice u Hořoviček 645516,č.1123/1 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXX XXXXXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXXX vodní plocha zamokřená plocha Vrbice u Hořoviček 645516,č.1140/5 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXX XXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbice u Hořoviček 645516,č.366/2 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXX XXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXX orná půda Vrbice u Hořoviček 645516,č.350/9 347
Rakovník Hořovičky Vrbice u Hořoviček OFO XXXXXXX XXXX Běsno X,XXXXX Kryry XXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha ostatní komu...
Hořovičky
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BEROUN <,>
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 20,266 01 BEROUN
<br> 1419/SBE/2019-SBEM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SBE/1280/2019-SBEM
<br> VYŘIZUJE: Ptáčková Vendula
<br> ÚTVAR: 2055
<br> TELEFON: +420 311 630 125
<br> E-MAIL: Vendula.Ptackova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Hořovičky
111
27004 Hořovičky
<br> DATUM: 26.2.2019
<br> Hořovičky - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
<br> Vážení <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust.§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí,u nichž je
dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník <,>
týkající se katastrálního území v územní působnosti Vaší obce.Data k 1.2.2019 byla
poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam
na úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
Odloučené pracoviště Beroun
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2019
<br>
2019-02-27T08:18:06+0100
Mgr.XXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2765730

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz