« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Pozvánka na 3.veřejné zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 3.veřejné zasedání zastupitelstva obce
O b e c Otěšice
<br> P o z v á n k a
<br> Svolávám v souladu s § 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> v platném znění zasedání Zastupitelstva obce Otěšice
<br> Pondělí 11.března 2019 od 18,00 hodin
<br> v budově OÚ Otěšice <,>
<br>
<br> PROGRAM :
<br> 1.Zahájení a schválení programu
2.Ověření zápisu
3.Zpráva z činnosti OÚ Otěšice v mezidobí
4.Zpráva o hospodaření v mezidobí
5.Zpráva o provedené inventarizaci
6.Projednání státních pozemků na hřišti za školu
7.Projednání stavu obecních lesů
8.Projednání pozemků pro stavební parcely
9.Projednání účelové dotace na dopravní obslužnost
10.Různé
11.Diskuze
12.Usnesení
13.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br> Vyvěšeno dne 4.3.2019
<br> Sejmuto dne ……

Načteno

edesky.cz/d/2762886

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz