« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Podpora rozvoje regionů 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
ERSTE É
<br> Grantika Advisory
<br> Podpora rozvoje regionů 2019+
<br> Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova
<br> (obce do 3000 obyvatel)
<br> Příjem Žádostí o dotaci: 21.11.2018-28.2.2019
<br> obce s XXX.XXXX obyvatel
<br> Oprávnění žadatelé: Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument <.>
<br> Podprogram je členěn na následujícídotačnítituly („DT“):
<br>.Podpora obnovy místních komunikací
<br> Výše dotace 70 %
<br> Dotace max.5 mil.Kč
<br> Podporována bude obnova vozovek a krajnic,odpočívky,přidružené a přídatné pruhy,parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,propustky,odvodnění komunikace,apod <.>
<br>.Podpora obnovy sportovní infrastruktury
<br> Výše dotace 70 %
<br> Dotace max.5 mil.Kč
<br> Podporováno bude vybudování,rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (multifunkční a víceúčelová hřiště,školní tělocvičny,apod.) sloužící khodinám tělesné výchovy vč.šaten,sprch,toalet,střídaček,oplocení,osvětlení školního hřišť,apod <.>
<br>.Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
<br> Výše dotace 70 %
<br> Dotace max.1 mil.Kč
<br> Podporována bude obnova propustků,mostů,lávek,parkovacích a odstavných ploch,zastávek veřejné dopravy,apod <.>
<br>.Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
<br> Podrobnější informace budou poskytnuty na vyžádání <.>
<br> Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
<br> Výše dotace 70 %
<br> Dotace max.10 mil.Kč
<br> Podporována bude obnova kulturních a obecních domů,multifunkčních domů a školních budov.Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování
<br> Erste Grantika Advisory,a.s.Odbor: PDM Zpracovatel: Mgr.XXXXX XXXXX
<br> X/X
<br> ERSTE &
<br> Grantika Advisory
<br> ekonomické činnosti.Komerční využití,které je zpoplatněno,může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity <.>
<br> G.Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
<br>.Výše dotace 70 %
<br>.Dotace max.500 tis.Kč
<br>.Podporována bude obnova kaplí a kapliček,márnic,prostoru hřbi...

Načteno

edesky.cz/d/2762789

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz