« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis a usnesení č. 4/2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení č.4.docx [0,02 MB]
Zápis a usnesení č.4
ze 4.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 20.2.2019 od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce,1 omluven
Program:
1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Kontrola usnesení ze 3.zasedání ZO
4.Projednání odkupu budovy obchodu v obci Lodín
5.Projednání výstavby plechové haly na pozemku 512/15v k.ú.Lodín
6.Výběr nájemce obecního hostince
7.Rozpočtová opatření
8.Informace starosty
9.Diskuse
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání zahájil a vedl starosta obce,XXXXX XXXXXX <.>
Návrh zapisovatele: XXXX XXXXXXXX
Návrh ověřovatelů zápisu: Ing.XXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX
Návrhová komise: Ing.XXXXX XXXXX
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Ing.Janu Veselkovou a XXXXXXX Balcara.Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.Návrhovou komisi ve složení: Ing.XXXXX XXXXX <.>
Výsledek hlasování: Pro X Proti X Zdrželi se 0
Usnesení č.4-1 bylo schváleno <.>
<br>
2.Schválení programu
<br>
<br> Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze <.>
<br> Usnesení: ZO vzalo na vědomí
<br>
3.Kontrola usnesení ze 3.zasedání ZO Lodín
<br>
<br> Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek <.>
XXX XXXXX XXXXX k bodu X.etapy kempu: pro prohlédnutí všech materiálů bylo zjištěno propadnutí stanoviska síťařů a chybělo stanovisko hlavnícho architekta,je zažádnáno a až bude vše vyřešeno,bude moci žádat v Nechanicích <.>
Starosta: ČOV Lodín- technologové začnou spouštět koncem února
Studie na Janatov – byli osloveni architekti kvůli cenové nabídce,zhotovení geod.zaměření
<br> Usnesení: ZO vzalo na vědomí
<br> 4.Projednání odkupu budovy obchodu v obci Lodín
<br>
<br> Starosta oznámil,že ho navštívil zástupce spol.Agroconsulting a nabídl obci k odkupu budovu obchodu a to za částku 2,9mil Kč.Starosta nechal vypracovat dokument s názvem „vyjádření k obvyklé ceně“,odhadní cena je 1,2mil.Budova není v dobrém stavu,zatéká do ní <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starost...

Načteno

edesky.cz/d/2761166

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz