« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č. I/6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přechod pro chodce "v zatáčce"
Číslo jednací: 027521/2018/KUSK – DOP/Pik
<br> Spisová značka: SZ_150061/2018/KUSK/4
<br> Vyřizuje: Ing.Vlasta Piklová
<br> Značka: DOP/Pik
<br> Praha: 01.03.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VĚŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI č.I/6
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
<br> § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o silničním provozu“),na základě návrhu Obce Hořovičky,IČ: 00243728,Hořovičky 111 <,>
<br> 270 04 Hořesedly <,>
<br> stanovuje
<br> dle § 77 odst.1 písm.b) a v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171
<br> a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,místní úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci č.I/6,spočívající v umístění signalizačního systému s výstražnými světly
<br> a realizaci nového dopravního značení formou nástřiku na pozemní komunikaci,a to v tomto rozsahu:
<br> Místo stanovení: silnice I/6 v úseku cca 59,550 – 59,600 km,k.ú.Hořovičky,okres Rakovník
<br> Provedení: Signalizační systém s výstražnými světly oranžové barvy LED – 200H bude umístěn v obou
<br> směrech na stávající informativní značky IP 6 – Přechod pro chodce a nově bude realizováno dopravní
<br> značení A 11 – Přechod pro chodce formou nástřiku na pozemní komunikaci také v obou směrech <.>
<br> Platnost stanovení: do 03.08.2022
<br> Termín osazení: do 12 měsíců od stanovení
<br> Odpovědný subjekt za realizaci úpravy: Obec Hořovičky,IČ: 00243728,Hořovičky 111 <,>
<br> 270 04 Hořesedly,tel.: 313 594 283
<br>
<br> 2/4
<br>
ODBOR DOPRAVY
<br> Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 395 www.kr-stredocesky.cz IDDS: keebyyf piklova@kr-s.cz
<br>
<br> Důvod: umístění signalizačního systému s výstražnými světly a realizace nového dopravníh...

Načteno

edesky.cz/d/2761116

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz