« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Finanční úřad pro JmK – Upozornění na možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finanční úřad pro JmK – Upozornění na možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu
Tiskopis vyplňte čitelně hůlkovým (tiskacím) písmem
<br> Finančnímu úřadu pro
<br> Územnímu pracovišti v,ve,pro
<br> Číslo poplatníka daně
(rodné číslo nebo VČP fyzické osoby / IČ právnické osoby) otisk podacího razítka finančního úřadu
<br> ŽÁDOST
ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
<br> 01 Poplatník daně
příjmení a jméno,titul fyzické osoby / název právnické osoby
<br> 02 Kontakt
telefonní číslo
<br> 03 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby (nepovinné údaje)
obec,část obce / ulice,číslo popisné/orientační
<br>
PSČ
<br> žádám/e o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) e-mailem*)
<br> Podpisem žádosti žádám/e o zasílání údajů o výši částky daně k úhradě,o existenci případného přeplatku nebo nedoplatku na dani
a dalších údajů pro placení daně na e-mailovou adresu
<br> Beru/bereme na vědomí,že po dobu
zasílání údajů pro placení daně e-mailem mi/nám nebudou správcem daně zasílány složenky na úhradu daně <.>
<br> žádám/e o změnu zasílání údajů pro placení daně e-mailem*)
<br> Podpisem žádosti žádám/e o změnu e-mailové adresy pro zasílání údajů o výši částky daně k úhradě,o existenci případného
přeplatku nebo nedoplatku na XXXX a dalších údajů pro placení daně na e-mailovou adresu
<br> žádám/e o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem*)
<br> Podpisem žádosti žádám/e,aby mi/nám nebyly zasílány údaje o výši částky daně k úhradě,o existenci případného přeplatku nebo
nedoplatku na XXXX a další údaje pro placení daně e-mailem.Beru/bereme na vědomí,že v případě podání žádosti o ukončení zasílání
údajů pro placení daně e-mailem po 15.březnu zdaňovacího období mi/nám budou složenky zasílány až počínaje následujícím
zdaňovacím obdobím <.>
<br> Datum
<br> Vlastnoruční podpis poplatníka daně
<br> *) zvolte pouze jednu z možností a označte ji křížkem (×)
<br> 25 5559 MFin 5559 - vzor č.1 1
<br>
<br> Základní informace k nové službě – zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí prostředn...

Načteno

edesky.cz/d/2760564

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz