« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2019
Obec Lesná,IČO: 00378020
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 (v Kč) - příjmy
XXXX XXX Text SR XXXX UR XXXX Skutečnost XXXX Rozpočet XXXX
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 250 000,00 278 900,00 278 865,32 290 000,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 7 000,00 6 500,00 6 513,71 7 000,00
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 25 000,00 25 700,00 25 726,61 28 000,00
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 245 000,00 236 200,00 236 181,65 240 000,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 45 600,00 45 800,00 45 790,00 65 800,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 581 600,00 581 566,39 620 000,00
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 2 200,00 2 195,30 0,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 36 800,00 42 100,00 42 033,00 42 000,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 200,00 200,00 200,00 200,00
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 5 000,00 6 800,00 6 771,85 7 000,00
<br> 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě z výh.hr.přístrojů 0,00 100,00 4,39 0,00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 120 000,00 129 600,00 129 622,23 130 000,00
<br> 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.20 000,00 33 312,00 33 312,00 0,00
<br> 0000 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 60 900,00 60 900,00 60 900,00 65 400,00
<br> 0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.74 482,00 179 482,00 179 482,00 45 000,00
<br> 0000 4122 NI.př.transf.od krajů 22 147,00 11 751,00 11 751,00 50 000,00
<br> 0000 4222 Inv.př.transfery od krajů 300 000,00 427 000,00 427 000,00 0,00
<br> Součet za Para 0000 1 712 129,00 2 068 145,00 2 067 915,45 1 590 400,00
<br> 1019 2131 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj/Příjmy z pronájmu pozemků 6 900,00 7 000,00 6 910,00 7 000,00
<br> Součet za Para 1019 6 900,00 7 000,00 6 910,00 7 000,00
<br> 1032 2111 Podpora ostatních produkčních činností/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 86 700,00 86 615,00 200 000,00
<br> Součet za Para 1032 200 000,00 86 700,00 86 615,00...

Načteno

edesky.cz/d/2759529

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz