« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Informace o místním poplatku za svoz směsného odpadu pro rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o místním poplatku za svoz směsného odpadu pro rok 2019
Obec Boháňka
Boháňka 27,508 01 Hořice,IČO 00271357 <,>
není plátcem DPH,č.ú.10028541/ 0100 Komerční banka Jičín <,>
tel.602 564 997,e-mail: ou@bohanka.cz,www.bohanka.org
<br> Informace k navýšení ceny svozu směsného odpadu v roce 2019
<br> Dobrý den <,>
<br> na základě navýšení nákladů pro svoz směsného komunálního odpadu – TKO,které nám
oznámila firma XXXXXX XXXXXXXX,je obec Boháňka jako správce místních poplatků nucena
na toto navýšení reagovat <.>
<br> Výše poplatku za svoz TKO je na základě jednání ZO a vyhlášky č.1/2019 stanoveno na
částku 550,-- Kč pro každou osobu trvale žijící v našich obcích či vlastníka rekreační
stavby <.>
<br> Poplatek za vlastnictví jednoho psa je 30,-- Kč a částka 60,-- Kč za každého dalšího <.>
<br> Poplatek za svoz odpadu a poplatek z vlastnictví psa je nutno uhradit nejpozději do
31.května 2019 v hotovosti na OÚ Boháňka nebo převodem na účet <.>
<br> č.ú.10028541/ 0100,do variabilního symbolu uveďte číslo popisné <.>
<br> Po uhrazení tohoto poplatku za svoz TKO bude plátci vydána tzv.odběrová známka
k nalepení na popelnici,na jejímž základě bude odpad odvezen <.>
<br> Každá jedna rodina či vlastník rekreační stavby obdrží po jedné svozové známce <.>
<br> V případě neuhrazení poplatku nebude proveden svoz a dále se bude postupovat
zákonným způsobem <.>
<br> M.Heligr
starosta obce Boháňka
<br> V Boháňce dne 1.1.2019
<br> Pokladna: Úterý 17-19.hod <.>,Pátek 8 – 11hod.č.ú.10028541/ 0100

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz