« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Neznámí vlastník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Neznámí vlastníci
Kuňovice
Okres Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) Stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kuňovice X XX 42 vodní plocha koryto vodního toku umělé Kuňovice 677337,č.2336/9 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kuňovice X XX 216 vodní plocha koryto vodního toku umělé Kuňovice 677337,č.2336/26 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kuňovice X XX 4274 trvalý travní porost Kuňovice 677337,č.2336/33 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXXX XXXXXXX Kuňovice X X XX XX vodní plocha koryto vodního toku umělé Kuňovice 677337,č.2336/9 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXXX XXXXXXX Kuňovice X X XX XXX vodní plocha koryto vodního toku umělé Kuňovice 677337,č.2336/26 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXXX XXXXXXX Kuňovice X X XX XXXX trvalý travní porost Kuňovice XXXXXX,č.2336/33 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kuňovice X XX 42 vodní plocha koryto vodního toku umělé Kuňovice 677337,č.2336/9 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kuňovice X XX 216 vodní plocha koryto vodního toku umělé Kuňovice 677337,č.2336/26 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kuňovice X XX 4274 trvalý travní porost Kuňovice 677337,č.2336/33 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXXXXX XXXXXXX Trhový Štěpánov XX X XX XX vodní plocha koryto vodního toku umělé Kuňovice 677337,č.2336/9 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXXXXX XXXXXXX Trhový Štěpánov XX X XX XXX vodní plocha koryto vodního toku umělé Kuňovice 677337,č.2336/26 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXXXXX XXXXXXX Trhový Štěpánov XX X XX XXXX trvalý travní porost Kuňovice 677337,č.2336/33 20
Benešov Kuňovice Kuňovice OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá X X XXX trv...
Neznámí vlastníci
1322/SBN/2019-SBNH
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SBN/1116/2019-SBNH
<br> VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 317 755 236
<br> E-MAIL: Sarlota.Hejna@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> obec Kuňovice
7
25765 Kuňovice
<br> DATUM: 25.2.2019
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) Vám v návaznosti
na ust.§ 64 a § 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),v příloze
postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován
nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní
působnosti Vaší obce.Data k 1.2.2019 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým
a katastrálním <.>
<br> Dovolujeme si Vás tímto požádat,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili
tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu <.>
<br> Co se týče připomínek některých měst a obcí k rozsahu seznamů,k tomu uvádíme <,>
že rozesílané seznamy byly ponechány v maximální možné míře v rozsahu,předaném Úřadu
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.Možnost skrýt či vymazat některé sloupce
tabulek tak,aby pro veřejnost zůstaly dostatečné údaje o neznámých vlastnících a o majetku
pro ně evidovaném,ponecháváme na jednotlivých městech a obcích <.>
<br> Současně prosíme,pokud by Vám byly známy informace o kterékoli z nedostatečně
identifikovaných osob,o jejich sdělení na shora uvedenou adresu odboru Odloučené pracoviště
Benešov.Jedná se zejména o data narození a úmrtí,místo trvalého pobytu v době úmrtí,údaje
o případných žijících potomcích těchto osob,případně též sdělení,zda byli právní nástupci těchto
osob z Vaší strany na majetek upozorněni a zda jsou podány návrhy na dodatečná projednání
dědictví,atp.V případě,že js...

Načteno

edesky.cz/d/2757170

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz