« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - ředitel MŠ Bukovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-vyhlaseni-konkurzu-ms.pdf
Obec BUKOVANY Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00 Tcl <.>,fax : 585 351 394 IČ: 00 576 263,e-mail: obec©bukovany.cz
<br> V Bukovanech dne 1.3.2019
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Bukovany v souladu s vyhláškou č.5472005 Sb <.>,o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy Bukovany,příspěvková organizace <,>
<br> Předpoklady uchazeče:
<br> - vzdělání a související podmínky dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> - praxe dle 5 5 odst.1 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> - znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
<br> - občanská a morální bezúhonnost
<br> - dobrý zdravotní stav
<br> - znalosti v oboru a praxe v dané oblasti vítány
<br> Obsahově náležitosti přihlášky:
<br> - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
<br> - doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
<br> » životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
<br> - koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče)
<br> - výpis z evidence rejstříku trestu (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
<br> - čestné prohlášení dle 5 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb <.>,v platném znění
<br> - originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)
<br> Termín podání přihlášek: do 29.3.2019,do 12:00 hod <.>
<br> Místo a způsob podání přihlášek:
<br> Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných
<br> náležitostí uchazeč podá na Obecním úřadě v Bukovanech,nebo doporučeně na adresu: Obec Bukova...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz