« Najít podobné dokumenty

Obec Bradáčov - Zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bradáčov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání ZO
Obec Bradáčov
IČ 00512532
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
o zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br> Tímto svolávám zasedání zastupitelstva obce Bradáčov na pátek 08.března 2019
v 19:00 hodin do místnosti Obecního úřadu v Bradáčově <.>
<br> Návrh programu zasedání ZO dne 08.března 2019
<br> 1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů
3.Určení způsobu hlasování
4.Úprava / schválení programu
5.Informace starostky o činnosti úřadu od posledního zasedání
6.Informace o schválených rozpočtových opatřeních
7.Oprava chyby v rozpočtu rozpočtu obce na rok 2019
8.Projednání žádosti o odkoupení části pozemku ve vlastnictví obce
9.Delegování zástupce obce do SMOOT
10.Projednání kalkulace ceny vodného na období 1.4.2019 -31.3.2020
11.Schválení výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb <.>
12.Schválení nových OZV č.1/2019 a 2-2019
13.Financování obnovy vodovodů na období 2019 – 2028
14.Seznámení s výsledky inventarizace a změnami v hodnotnějším majetku obce
15.Diskuze / Různé
16.Závěr
<br>
<br>
<br> ________________
Zdenka Melicharová <,>
starostka
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 28.února 2019
<br> Sejmuto dne :

Načteno

edesky.cz/d/2755466

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bradáčov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz