« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
v „ <.>,<,>.P t ovsk',H ' " 640140,Opava Hnevosme Hnevosme e r „_ y 334984806 2505 lesnl pozemek nevvosme 208 Frantisek 6.583/50 - „,„ d ' ',<,> _ H " " 640140,Opava Hnevosme Hnevosuce Wannek XXX a resa neznama XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX „EV,OSICE XXX Polsko c.XXX/XX,„.„,<.> d ' ',<,>.H ' " 640 40,Opava Hnev05|ce Hnev05|ce Wannek XXX a XXXX neznama XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX "a_os'ce X XXX Polsko c.XXX/XX Opava Hněvošice Hněvošice XXXXX XXX Německo XXXXXXXXX XXXX orná půda HneVÝÍCZeI/ÍŽMO' XXX C.v „.„ _,<,> _ H “ “e640140,Opava Hnevosme Vanek Bohumll Nemecko 334999806 5137 XXXX XXXX „EV,OSIC XXX c.XXX/XX,<,> <.>,„,_,<,>,<,> H ' “ 640140,Opava Hnevosme Hnevosme Kukllk Vllem Nemecko 335002806 4630 XXXX XXXX „eV,OSÍZÍ/SI XXX c <.>,„,<,> _ _ __ „,<,> H ' " 640140,Opava Hnevosrce Hnevosme Anders Jlndrlch Nemecko 335004806 4630 XXXX XXXX “VĚTŠÍ/XX XXX „ „.„ v <.>,„,<,> H ' 0" 640140,Opava Hnevosme Hnevosnce XXXXXXXXX XXX Nemecko XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX nevč SZŠ/XX XXX v W v „ <.>,<,> _ H ' " 640140,Opava Hnevosme Hnevosme XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX neVÍJSEIŠŠZ/so XXX C.<.> _ <.>,<.> <.>,<.> <.>,_ " “ 640140,Opava Hnevostce Hnev05|ce Berkova Emllle 335126806 10185 XXXX XXXX HnevXX|ce XXX c.XXX/XX „ “' XXXXXX Opava Hněvošice Hněvpšice XXXXXXXXX XXXXXXX Německo XXXXXXXXX XXXX orná půda HneVŠÍĚ /Xo ' XXX C.„ „.„.<.>,d ' ',<,>.Opava Hnev05|ce Hnev05|ce Wannkova Em a XXXX neznama XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX,XXX Polsko X.XXX/XX._.<.> „ <.>,d ' ',<,>,' " 640140,Opava Hnevo ce Hnevosme Wannkova Em a resa neznama 334992806 2500 XXXX XXXX Hnevpsme XXX Polsko c.XXX/XX v.<.>._ „.<.>,_ H “ ovice640140,Opava Hnevosme Hnevosme Bohra Marta Polsko 335039806 2500 XXXX XXXX nevč XXXX/XX XXX adresa neznámá,<.> „„ -,<.> S ' 'k '| ',„ H.<.> V 640140,Opava Hnevosuce Hnevosme Balmhorth XXXXXX XXXXXX _ra,“„“W' XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX nev? € XXX Velke Brltanle a c.XXX/XX Severního Irska,<,> _ _ „,<,>,<,>,<,> H ' " 640140,Opava Hnevosme Hnev05|ce Andersova Pavlina Nemecko 335005806 463...
zde ke stažení
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
<br> RAŠÍNQVO NÁBŘEVŽÍ 990/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2 " _
<br> UZEMNI PRACOVISTE OSTRAVA Á/ „J!/W?
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA,PRASKOVA 194/11,746 55 OPAVA
<br> M
<br> 2850/OOP/2019-OOPM Obec Hněvošice vAŠ DOPIS ZN.: Opavská 170
<br> 74735 Hněvošice PŘ'j'ATO DNE: NASE Č.J.: UZSVM/OOP/2518/2019-OOPM VYŘIZUJE: Švarcová Zuzana,DiS.ÚTVAR: 7105 TELEFON: 553 690114 E-MAIL: Zuzana.Svarcova©uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: cAnfan DATUM: 28.2.2019
<br> Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br> S odvoláním na povinnost stanovenou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> ustanovením š 65 odst.1 zákona 0.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vplatném znění,Vám v příloze předáváme v elektronické formě aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení 5 64 odst.2 téhož zákona,ke zveřejnění na úřední desce Vaší obce a k Vašemu dalšímu využití <.>
<br> Aktualizované přehledy Vám budou zasílány stejnou formou vždy bezprostředně po jejich obdržení z Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX ředitelka odboru Odloučené pracoviště Opava
<br> Ev.číslo: NYU/q Příloha: aktualizovaný seznam k 1.2.2019 Vyvěšeno: 4 5.Mf?
<br> Sejmuto:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz