« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Závěrečný účet obce Bohdalec za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený Závěrečný účet 2017
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
<br> § POLOŽKA NÁZEV PŘÍJMY VÝDAJE
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 898 796,63
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 28 427,75
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 82 568,71
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 879 025,22
<br> 1122 Daň z právnických osob za obec 25 080,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 783 166,38
<br> 1334 Odvody odnětí půdy 8 187,00
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 148 867,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 6 650,00
<br> 1361 Správní poplatky 13 480,00
<br> 1382 Zrušený odvod loterií 22 084,29
<br> 1511 Daň z nemovitostí 304 064,27
<br> 4111 Neinvestiční transfery SR volby 13 419,00
<br> 4112 Neinvestiční transfery SR 57 800,00
<br> 4116 Ostatní neinvestiční trasnfery ÚP 91 200,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 131 324,00
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté trasnfery MZE 1 012 000,00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 82 175,00
<br> 2212 Silnice 8 131,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 60 209,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 17 546,00
<br> 2310 Pitná voda 343 808,20 1 712 643,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 8 311,00
<br> 3313 Základní školy 3 608,00
<br> 3119 Ostatní zál.předšk.výchovy a zákl.vzdělání 353 870,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 1 290,00 5 602,00
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.pov.1 217,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 11 199,00 27 662,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.870,00 23 770,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 264 069,00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 74 500,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 339,30
<br>
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 20 909,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 14 700,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 56 715,00
<br> 3632 Pohřebnictví 11 223,00
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inže...

Načteno

edesky.cz/d/2754784


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz