« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Nařízení obce, kterým se vydává tržní řád

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení obce, kterým se vydává tržní řád
Obec Tvrdonice
<br> Nařízení obce Tvrdonice č.1/2013 <,>
kterým se vydává tržní řád
<br> Rada obce Tvrdonice se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesla vydat na základě zmocnění dle §
18 odst.1 a 3 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s § 11 a § 102 odst.4 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zařízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Čl.1
Místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb
<br> 1.Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1,nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze na
místech uvedených v odstavci 2 tohoto článku a v době stanovené tímto nařízením,nejde-li o druhy
prodeje zboží nebo poskytování služeb,na které se toto nařízení nevztahuje – viz čl.6 nebo které
jsou zakázány – viz.čl.7 (dále jen „místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb“) <.>
<br> 2.Místy pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb na území obce Tvrdonice umožňující
celoroční prodejní činnost mimo provozovnu jsou:
<br> − náměstí na ulici nám.Míru,parkoviště před potravinami COOP Jednota
<br> Čl.2
Stanovení kapacity přiměřené vybavenosti místo pro nabídku,prodej zboží a poskytování
<br> služeb
<br> 1.Provozovatelem míst pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb je Obec Tvrdonice <.>
2.Kapacita tržiště uvedeného v čl.1 odst.2 tohoto nařízení je omezena stanoveným prostorem
<br> o velikosti 60 m2 na nám.Míru a 40 m2 na parkovišti před potravinami COOP Jednota,dle
vyznačení na mapce v příloze č.1 tohoto nařízení <.>
<br> 3.Místa pro nabídku prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena:
- prodejním pultem <,>
- dalším vybavením,které je vyžadováno na základě zvláštních předpisů
<br> 4.Místa uvedená v čl.1 odst.2 tohoto nařízení je určeno pouze pro dočasná prodejní místa <,>
na které si prodejci po dobu pronájmu místa umisťují dočasné stánky po předchozí dohodě s
provozovatelem <.>
<br> Čl.3
Doba pr...

Načteno

edesky.cz/d/2751071

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz