« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Obecně závazná vyhláška č.2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č.2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Obecně závazná vyhláška Obec Tvrdonice č.2/2010 <,>
<br> kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství <.>
<br> Zastupitelstvo Obce Tvrdonice se na svém zasedání dne 29.9.2010 usneslo vydat na základě ust.š 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozděj ších předpisů a V souladu s ust.& 10 písm.d <.>,5 35 a © 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozděj ších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku <.>
<br> Čl.1
<br> Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
<br> 1.Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v obci:
<br> a) na veřejných prostranstvích v obci,vyznačených v příloze této obecně závazné vyhlášky,je možný pohyb psů pouze na vodítku <.>
<br> b) je zakázán vstup se psy - na dětská hřiště - do parku na nám.Míru - do parku před a v prostoru u Děl.Domu - do parku u ulice Konec - do parku u ulice Kostická - na místní hřbitov - do přírodního amfiteátru u Sl.Chalupy - v prostorech před ZŠ a areálem ZŠ a MŠ - V prostoru fotbalového hřiště
<br> c) na ostatních veřejných prostranstvích je možný volný pohyb psů,pes však musí být pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa <.>
<br> 2.Splnění povinností stanovených v odst.1 zajišt uje fyzická osoba,která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou ci dohledem“ a která také zodpovídá za chování psa <.>
<br> Č12
<br> Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni j ejího vyhlášení <.>
<br> 1 & Lva? % /ČCLL(_,L=>—;'
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXX XXXXXX /.;" XXXXXX XXXXXXX místostarosta ; starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : 30.9.2010 Sejmuto z úřední desky dne : 18.10.2010
<br> 1) © 34 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů 2) Fyzickou osobou se rozumí např.chovatel psa,jeho vlastník nebo doprovázející osoba
<br> 7
<br> o u E :: m Ě cu “
<br> Hostmec Sokolovna

Načteno

edesky.cz/d/2751070

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz