« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Mikroregion Stražiště-návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mikroregion Stražiště-návrh rozpočtu na rok 2019
paragraf položka Název položky částka
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 0,00
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 3948721,12
<br> 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 1000000,00
<br> 3636 Územní rozvoj 1483182,00
<br> - mimořádné členské příspěvky 723284,00
<br> - nájem internetové sítě 276000,00
<br> - přefakturace podnájmu 121716,00
<br> - přefakturace pojištění vozidel obcím 17182,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.kladný úrok,apod.) 5000,00
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1460539,12
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00
<br> Třída 4 – Přijaté transfery 2730534,73
<br> 4121 Členské příspěvky 567200,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50000,00
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2113334,73
<br> Třída 4 – Přijaté transfery 2730534,73
<br> 6679255,85
<br> paragraf položka Název položky částka
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 6171009,73
3636 Územní rozvoj 2 898 864,81
<br> - management mikroregionu 1 591 991,28
<br> - účetnictví 271 852,80
<br> - provoz kanceláře 225 268,00
<br> - audit 7 260,00
<br> - členský příspěvek dalším organizacím 167 492,73
<br> - propagace mikroregionu 215 000,00
<br> - silniční daň 2 500,00
<br> - pořízení vybavení a software 115 000,00
<br> - ostatní výdaje (kolky,správní poplatky.<.>.) 65 000,00
<br> - zákonné pojištění zaměstnanců 7 500,00
<br> - školení zaměstnanců mikroregionu a cestovní příkazy 50 000,00
<br> - bezúročné půjčky dalším organizacím 180 000,00
<br> 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 2 030 000,00
<br> - přímé výdaje projektu - mzdy 1 450 000,00
<br> - nepřímé výdaje projektu 580 000,00
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 150 288,92
<br> - mzdové náklady 1 034 128,92
<br> - fakturace 116 160,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 450,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky,pojištění maje...

Načteno

edesky.cz/d/2749308


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz