« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Návrh rozpočtu obce Bukovany na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skutecne-prijmy-a-vydaje-za-rok-2018.pdf
Licence: DlÉZ ***** GINIS Express — UCR ***** UCRGBAlA (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: XXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXX Strana: 1 IČO: 00576263
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č X XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: obec Bukovany
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od C/RS % Č/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X XXXX 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1.600.000,00 1.800.000,00 1.895.361,50 118,46 105,30 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 50.000,00 50.000,00 50.031,08 100,06 100,06 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 150.000,00 170.000,00 171.580,08 114,39 100,93 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.650.000,00 l.650.000,00 1.624.044,72 98,43 98,43 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 70.300,00 102.030,00 102.030,00 145,14 100,00 0000 1211 výnosy z daně z přidané hodnoty 3.300.000,00 4.000.000,00 3.995.907,78 121,09 99,90 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 18.000,00 17.202,90 ******* 95,57 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 330.000,00 338.000,00 335-770.00 102.05 99.64 0000 1341 Poplatek ze psů 17.000,00 17.000,00 15.300,00 90,00 90,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67 66,67 0000 1361 Správní poplatky 6.ooo,oo s.ooo,oo 5.820,00 97,00 97,00 0000 1381 Daň 2 hazardních her 32.000,00 42.000,00 46.530,62 145,56 110,91 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 8.000,00 8.000,00 29,82 0,37 0,37 0000 1511 Daň z nemovitých věci 440.000,00 440.000,00 446.634,83 101,51 101,51 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pok1.s 25.887,00 55.887,00 55.887,00 215,89 100...
navrh-rozpoctu-ms-bukovany.pdf
Návrh rozpočtu Mateřské školy Bukovany,příspěvkové organizace na rok 2019
<br> | :--| | i| __
<br> 501.xxx
<br> | _fŠ'!-.; r
<br> Spotřeba materiálu
<br> 92 000,00 Kč 161 800,64 Kč 502.xxx Spotřeba energií 60 000,00 Kč 43 106,00 Kč 511.xxx Opravy a revize 30 000,00 Kč 30 150,50 Kč 518.xxx Ostatní služby 168 000,00 Kč 165 978,20 Kč 521.xxx Mzdové náklady - OON 25 000,00 Kč 109 327,00 Kč 524.xxx Zákonné pojištění SP,ZP - Kč 28 219,64 Kč 528.xxx Jiné sociální náklady — Kč 422,00 Kč 558.xxx Náklady ?.DDHM 45 000,00 Kč 104 000,00 Kč
<br> lnvest_ní náklady
<br> 672.100
<br> Náklady SR - NlV Olomoucký kraj
<br> 128 26000 Kč
<br> 1 796 24000 Kč
<br> Projekt OP WV - NlV
<br> Výnosy zřizovatel
<br> 300 000,00 Kč
<br> 3 700,34 Kč
<br> 471 740,00 Kč
<br> 649.xxx
<br> Ostatní výnosy - úplata,úroky
<br> 120 000,00 Kč
<br> 100 654,22 Kč
<br> 672.300
<br> Investiční dotace -.- l.<.> <.>
<br> Výnosy SR - N IV Olomoucký kraj
<br> 128 20,00 Kč
<br> 1 796 24000 Kč
<br> Projekt OP VW - va
<br> Zpracoval: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> X XXX XXX,XX Kč,- Kč
<br> 3 700,34 KČ
navrh-rozpoctu-2019.pdf
Rozpočet obce Bukovany 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kč
<br> třída 1
daně ze státního rozpočtu,poplatky 8 968 000,00
<br> třída 2
pronájmy pozemků,nebytových prostor,EKOKOM 273 800,00
<br> třída 4
příspěvek na činnost státní správy 145 600,00
<br> Příjmy celkem 9 387 400,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kč
<br> oddíl 22 Doprava 3 246 500,00
<br> oddíl 23 Vodní hospodářství 2 212 000,00
<br> oddíl 31 Vzdělání a školské služby 300 000,00
<br> oddíl 33 Kultura 72 000,00
<br> oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 19 900,00
<br> oddíl 35 Zdravotnictví 20 000,00
<br> oddíl 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 540 000,00
<br> oddíl 37 Ochrana životního prostředí 671 000,00
<br> oddíl 52 Ochrana obyvatelstva 5 000,00
<br> oddíl 55 Požární ochrana 30 000,00
<br> oddíl 61 Územní samospráva 1 800 000,00
<br> oddíl 63 Finanční operace 424 000,00
<br> oddíl 64 Ostatní činnosti 47 000,00
<br> Výdaje celkem 9 387 400,00

Načteno

edesky.cz/d/2749221

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz